XXL aanstekers verboden ?
Zowel het VWA als het Rijksdienst van Wegverkeer hebben (zoals verwacht) geen enkele reden kunnen vinden om de XXL aanstekers van Lux te verbieden.

Alle pogingen van collega fabrikanten om deze aanstekers te verbieden zijn voor niets geweest en hebben alleen maar voor verwarring en onduidelijkheid gezorgd. Jammer dat dit er toe heeft geleid dat diverse winkeliers niet hebben kunnen profiteren van dit succesvolle product.