Overlijden van Leonie 't Hart- Ham

Zaterdag 2 juni is medeoprichtster, onze collega en moeder in huiselijke kring en omringt met familie overleden. Leonie (mevrouw 't Hart-Ham) is slechts 64 jaar geworden. Wij zullen haar enthousiasme, spontaniteit en humor vreselijk missen. Eigenlijk schieten alle woorden te kort om dit verlies te beschrijven...

'Het is ons maar geleend

De vele mooie dingen

Het onbetwisbaar eigendom

Zijn de herinneringen..'

Donderdag 7 juni 2012 is Leonie in besloten kring begraven in Delft. Wij danken iedereen voor de bloemen, brieven, kaarten en vele mooie anekdotes...