Ontwikkelingen rond de vuursteenwegwerpers:

De toekomst van de vuursteen wegwerpaanstekers wordt bedreigd en de prijzen schieten omhoog. Onder de bezielende leiding van Bic probeert de vereniging van Europese aanstekerfabrikanten de import van buiten Europa tegen te gaan. Praktisch alle vuursteen aanstekers worden gefabriceerd in Vietnam. Omdat dit een Ontwikkelingsland is, hoeven er geen extra import belastingen te worden betaald om de goederen in Europa op de markt te brengen. Bic claimt nu dat de fabrikanten een te groot deel van de onderdelen uit andere landen haalt, waardoor er extra import heffingen zouden moeten worden geheven. Deze heffingen zullen de import veel te duur maken, waardoor er geen vuursteenaanstekers Europa meer in komen. Jammer voor het Ontwikkelingsland, maar ook heel jammer voor de winkelier.

Deze kwestie is al maanden aan de gang waardoor er al een tijdje geen nieuwe vuursteen wegwerpers Europa in komen. De prijzen voor de beperkte beschikbare voorraad schieten dan ook omhoog.