Nieuwe regels / wetgeving voor de e-sigaretten:

Vooruitlopend op de nieuwe tabakswet die midden 2016 geïmplementeerd moet zijn, wordt verwacht dat de Nederlandse overheid een aantal zaken omtrent de e-sigaretten vervroegd in zal laten gaan. De eerste maatregel die zeer waarschijnlijk voor u van belang zijn en op kort termijn gaan gelden zijn:

-          Het reservoir van een vaporizer mag niet meer dan 2ml vloeistof kunnen bevatten,

-          De vloeistof mag niet meer dan 20 mg (2%) nicotine per 10ml bevatten,

-          Een liquid flesje mag niet groter zijn dan 10 ml, 

Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor onze X6 en M9 Bookwillsets. Beide sets (die de laatste tijd erg in trek waren bij de ervaren e-sigaret rokers) mogen gezien hun grotere reservoir in de nabije toekomst niet meer worden verkocht. Hou hier dus rekening mee ! 

De overige maatregelen die op kort termijn gaan gelden, zijn al eerder beschreven. U moet denken aan kind veilige sluiting, zuivere ingrediënten, een makkelijk te gebruiken schenktuitje, geen toevoegingen van vitamines en kleurstoffen.